Rugvænget 12 | 2630 Taastrup
+45 3636 8000 
+45 3636 8009

Menu

Miljøpolitik i A-vask

A-vask A/S udlejer tekstiler, hvilket betyder at vi køber, vasker og distribuerer tekstiler. De processer, maskiner og indkøb vi foretager i den forbindelse har påvirkning på miljøet. De væsentligste miljøpåvirkninger som A-vask har er:

Hos A-vask forpligter vi os til løbende at forbedre os på alle ovenstående parametre. I den daglige drift er vi opmærksomme på dette i form af:

A-vask overholder alle lovmæssige krav og jævnligt i dialog med kommune og region vedrørende forbedring af miljøforhold.

Én gang årligt gennemgår vi vores miljømål og miljømålsætning for det kommende år. Miljømål og målsætninger offentliggøres for personalet via e-mails og ophæng i kantinen.

A-vask miljøpolitik er offentliggjort på vores hjemmeside A-vask.dk. Derudover er den tilgængelig på A-vask fællesdrev for de ansatte og er hængt op i kantinen.

Revideret 21. marts 2017

Written by Chief Editor on Monday September 4, 2017

Permalink -

« randers - svendborg »